Wymaganie materiałów

Ogólna charakterystyka i parametry cięcia laserowego.

    Typowa szerokość cięcia na wejściu laserowego promienia wynosi 0,15 - 0,2 mm. Szerokość cięcia na wyjściu jest równa lub mniejsza szerokości cięcia na wejściu. W przypadku cięcia z maksymalną prędkością
o danej grubości materiału szerokość cięcia dąży do 0 co powoduje chropowatość krawędzi. 
    Dokładność laserowego cięcia zabezpiecza specjalistyczne urządzenie i zależy od rodzaju materiału, geometrii produktu, prędkości cięcia, odchylenia od płaszczyzny płyty. Dokładność cięcia wynosi +/- 0,1 mm. Jeżeli jest to konieczne dokładność cięcia jest wyznaczona eksperymentalnie dla każdego wyrobu.
    Prędkość cięcia zależy od grubości i rodzaju materiału. Orientacyjne prędkości są przedstawione w tabelach w każdej zakładce.
    W punkcie wejścia laserowej wiązki powstaje otwór o średnicy większej niż średnica cięcia. Może to naruszyć geometrie elementu. Dlatego też punkt wejścia i wyjścia jest przesunięty poza kontury wyrobu. W niektórych przypadkach tryb cięcia powinien być omówiony z klientem. 


Charakterystyka cięcia laserowego szkła akrylowego. 

Cięcie w trybie normalnym.

    Podczas cięcia w trybie normalnym w strefie cięcia wykorzystywane jest sprężone powietrze. Powierzchnia cięcia posiada chropowatość w postaci ząbków. Jest to spowodowane fizycznymi właściwościami cięcia laserowego w danym trybie.
    Możliwość cięcia i jakość powierzchni końcowej wyznacza się eksperymentalnie. Po cięciu laserowym
w elemencie pojawiają się naprężenia termiczne, które z czasem mogą doprowadzić do powstania mikro pęknięć w strefie cięcia.  Dla niektórych elementów zaleca się usunąć naprężenie termiczne przy pomocy wygrzewania termicznego. Przy każdym kolejnym sklejaniu wyrobu konieczne jest wygrzewanie termiczne.
 

Cięcie w trybie polerowania.

    W tym trybie sprężone powietrze jest doprowadzane w minimalnej ilości lub w ogóle. Zmniejszając prędkość cięcia jednocześnie zwiększamy szerokość otworu oraz towarzyszące przy procesie topnienie jego krawędzi. w trybie polerowania chropowatość topniejącej powierzchni jest zmniejszona i zyskuje wygląd polerowanych części. Należy wiedzieć że w trybie normalnym polerowanego cięcia mogą pojawić się widoczna nierówności powierzchni. Cięcie z zwiększoną jakością trzeba ustalić wcześniej z naszymi specjalistami. Podczas cięcia o zwiększonej jakości prędkość zmniejsza się dwukrotnie i odpowiednio zwiększa się koszt cięcia. Efekt polerowanego cięcia najlepiej widoczny jest na przezroczystym akrylowym szkle. Wraz z zwiększeniem grubości szkła polepsza się jakość powierzchni. Podczas cięcia kolorowego szkła akrylowego efekt polerowanego cięcia jest obecny lecz mniej wyraźny.

Cięcie laserowe akrylowego szkła lustrzanego. 

    Proces cięcia akrylowego szkła lustrzanego przebiega prawidłowo w trybie normalnym. Cięcie akrylowego szkła lustrzanego nie posiada takich wymagań jak w przypadku zwykłego szkła akrylowego. 
  
Charakterystyka cięcia laserowego materiałów z polisterynu (PS). 
  
Zwykły polisteryn.

    Podczas cięcia zwykłego polisterynu dominują procesy topnienia. Jeżeli w obszarze cięcia podawane jest sprężone powietrze pod niskim ciśnieniem na dolnej powierzchni cięcia pojawia się nadlew. Przy zwiększonym ciśnieniu powietrza nadlew jest minimalizowany poprzez wydmuchiwanie nadlewu z obszaru cięcia, co powoduje zapychanie się powierzchni stołu maszyny i kratki wentylacyjnej. Po zakończeniu cięcia każdej płyty konieczne jest oczyszczenie powierzchni stołu i kratki wentylacyjnej. Proces cięcia polisterynu przebiega wolniej niż proces cięcia szkła akrylowego. Cięcie polisterynu jest procesem bardzo czasochłonnym co powoduje zwiększenie kosztów cięcia. 

Dekoratywny pilisteryn (SIBU).

    Szczególna uwagę należy zwrócić na równość powierzchni płyty ze względu na swoją niewielką grubość oraz podczas procesu cięcia występuje nadlew.

Styrene acrylonitrile (SАN).

    Stiroakrilinitril (SAN) jest jednym z rodzajów szkła akrylowego. Jest on tańszy w porównaniu do zwykłego szkła akrylowego. Cięcie laserowe SAN posiada takie same cechy jak polisteryn. 
   
Charakterystyka cięcia laserowego innych materiałów. 

Szkło polisterynowe.

    Szkło polisterynowe jest dobrym materiałem do cięcia laserem i posiada takie same cechy jak przy cięciu szkła akrylowego. Przy cięciu cienkich płyt trzeba zwrócić uwagę na równość powierzchni.   

Sztuczny kamień. 

    Sztuczny kamień jest dobrym materiałem do cięcia laserem. Końcowa powierzchnia cięcia jest gładka i matowa.    

Polipropylen.

    Podczas cięcia cienkich płyt polipropylenu wymagane są dodatkowe narzędzia do umieszczenia płyt na stole technologicznym (maszyny).

Tworzywo termoplastyczne.

    Tworzywa termoplastyczne mogą być ponownie przetwarzane w nowe formy (produkty). Większość tworzyw termoplastycznych jest podatne na cięcie laserowe z wykorzystaniem sprężonego powietrza lub azotu. 

Sklejka.

    Sklejki są dobrym materiałem do cięcia laserem. Cięcie sklejki zależy od rodzaju drewna, kleju i sposobu obróbki. Najlepiej tnie się sklejki z drewna iglastego, z którego wcześniej usunięto nadmiar żywicy. Powierzchnia sklejki nie ciemnieje ze względu na wysoka prędkość cięcia. Natomiast w przypadku sklejki z drewna brzozowego efektu ciemnienia nie da się uniknąć. Przebieg i jakość cięcia poszczególnych gatunków sklejki wyznaczono eksperymentalnie.

    

Drewno. 

    Proces cięcia drewna nie różni się od cięcia sklejki. Proces cięcia drewna iglastego przebiega lepiej od drewna liściastego. Charakterystyczną rzeczą dla drewna liściastego jest to, że ciemnieje powierzchnia (im większa grubość drewna tym ciemniejsza powierzchnia). Drewno jest cięte wzdłuż lub poprzek włókien.

Laminat.

    Laminat jest dobrym materiałem do cięcia laserem. Dla zabezpieczenia równości powierzchni laminatu podczas cięcia powinien on być przyklejony do powierzchni pomocniczej.

Pianka.

Pianka jest dobrym materiałem do cięcia laserem przy grubości do 10 mm. Cięcie grubszej pianki jest niemożliwe z powodu samozapłonu podczas cięcie.    
    
Karton, papier i papier techniczny.

    Karton, papier i papier techniczny jest dobrym materiałem do cięcia laserem, które można ciąć z dużą prędkością. 

Linoleum. 

    Linoleum jest dobrym materiałem do cięcia laserem, które można ciąć z dużą prędkością. 

Tkaniny, skóry i okleiny.

    Tkaniny, skóry i okleiny  są dobrym materiałem do cięcia laserem, które można ciąć z dużą prędkością ale potrzebują specjalistycznego urządzenia, które pomoga ułożyć materiał na stole technologicznym (maszyny).
    
Materiały których nie tniemy.

    Poliwęglan, polichlorek winylu, epoksydowe materiały kompozytowe, tekstolit, szkła tekstolitowe, poliwęglan komorowy, polipropylen komorowy. Szkła i ceramiki nie można ciąć ponieważ mogą pęknąć podczas procesu cięcia.